Приемственост

Проектът е продължение на вече успешно реализиран проект по програма "Хоризонт 2020" – SHEERenov и ще стъпи на вече постигнатите резултати в предоставянето на интегрирани услуги за жилищно обновяване в София.

Финанси и ефективност

INSPIRenov (FINancial Schemes for Providing Innovation in the Energy Renovation) има за цел да разработи финансови инструменти и банкови продукти за енергийно ефективно саниране на жилищни сгради в България.

Работещо решение

INSPIRenov ще използва резултатите от гледна точка на пазарен финансов модел и ще го изгради в работещо решение на регионално и национално ниво, с висок потенциал за репликация във всички европейски страни, където е необходимо разработването на пазарни финансови инструменти, за да се осигурят необходимите нива на обновяване на ЕЕ.

Резултати

Финалната схема ще бъде подкрепена от механизъм за споделяне на риска и обезпечена с гаранции на заемите и други финансови инструменти.

Вашето мнение

Вашето мнение

Използвайте формата, за да споделите впечатленията си

INSPIRenov (FINancial Schemes for Providing Innovation in the Energy Renovation) има за цел да разработи финансови инструменти и банкови...
Услуги „на едно гише“ за собствениците на жилища, разпределени между частния бизнес и техните съюзи, които да се предлагат устойчиво в бъдеще чрез регулации и дейности за изграждане на капацитет.
Трикомпонентен устойчив финансов механизъм за улесняване на достъпа до заеми, условно получаване на субсидия и целева подкрепа при несъстоятелност.
Устойчивостта на резултатите от SHEERenov ще бъде осигурена чрез препоръки за политики, комуникация, дейности по изпълнение и разпространение на дейности и планирана промяна на политиката по отношение на обновяването на многофамилни сгради.