INSPIRenov

INSPIRenov (FINancial Schemes for Providing Innovation in the Energy Renovation) има за цел да разработи финансови инструменти и банкови продукти за енергийно ефективно саниране на жилищни сгради в България. Резултатите от INSPIRenov ще допринесат за увеличаване на инвестициите от страна на частния сектор и за по-добро използване на публичното финансиране чрез разработване, въвеждане и тестване на продукт за смесено финансиране (Blended Financial Scheme), която да се използва, за да се осигури достъп до частно финансиране на енергийно ефективно (ЕЕ) обновяване.

Проектът е продължение на вече успешно реализиран проект по програма „Хоризонт 2020“ – SHEERenov и ще стъпи на вече постигнатите резултати в предоставянето на интегрирани услуги за жилищно обновяване в София.

INSPIRenov ще използва резултатите от гледна точка на пазарен финансов модел и ще го изгради в работещо решение на регионално и национално ниво, с висок потенциал за репликация във всички европейски страни, където е необходимо разработването на пазарни финансови инструменти, за да се осигурят необходимите нива на обновяване на ЕЕ.

Финалната схема ще бъде подкрепена от механизъм за споделяне на риска и обезпечена с гаранции на заемите и други финансови инструменти.

 • Начало на проекта: ……………………..
 • Край на проекта: …………………….
 • Продължителност в месеци: 36 месеца
 • Код на проекта: ……………………………

  Специфични цели на проекта:

  • Идентифициране и включване на подходящите заинтересовани страни в процеса на съвместна разработка
  • Организиране на процес по съвместно разработване на финансовия продукт за смесено финансиране
  • Създаване на механизъм за тестване и мониторинг, който да предоставя подходящи и навременни данни, с които да се гарантира дългосрочното успешно управление на инструмента
  • Осигуряване на работещо финансово решение за ЕЕ обновяване, като по този начин се създаде поддържащ механизъм за планирания Национален фонд за декарбонизация (НФД), който ще може да тества и възприема вече доказани финансови продукти
  • Осигуряване на висок потенциал за репликация на резултатите на национално и международно ниво след края на проекта.