Aсоциация за развитие на София

Aсоциация за развитие на София

Асоциация за развитие на София е ресурсен център за тестване на иновации в областта на културата и дигиталната трансформация, изследванията, анализите и образователните програми, които създават условия за постоянен диалог между гражданското общество, творческите общности, бизнеса, академичните институции и Столичната община. Асоциацията е създадена с решение № 348 на Столичния общински съвет от 08.07.2010 година. Тя е независима организация, регистрирана от СГС на 16.08.2010, ф.д. 495/2010 в обществена полза по закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Контакти:

София 1000, България
ул. Сердика 1, ет. 3
E-mail: office@sofia-da.eu
Website: www.sofia-da.eu