Uncategorized

INSPIRenov (FINancial Schemes for Providing Innovation in the Energy Renovation) има за цел да разработи финансови инструменти и банкови продукти за енергийно ефективно саниране на жилищни сгради в България. Резултатите от INSPIRenov ще допринесат за увеличаване на инвестициите от страна на частния сектор и за по-добро използване на публичното финансиране чрез разработване, въвеждане и тестване