Cleantech България

Cleantech България е бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Организацията работи активно за въвеждане на ефективни по отношение на използване на ресурсите решения, които водят до преминаване към нови бизнес модели, като нисковъглеродната и кръговата икономика.

Cleantech България е катализатор за иновативни решения и доверен партньор на бизнеса, публичната администрация, науката и образованието.

Cleantech е определен за координатор на SHEERenov поради опита си в управлението на подобни европейски проекти. Като координатор на проекта SHEERenov, Cleantech е водещ партньор в управлението и координацията на проекти. CLT ще управлява всички финансови въпроси и ще съветва всички партньори, за да отговори на всички административни и финансови изисквания на ЕО. CLT ще отговаря за организационните въпроси, като организира своевременно подробностите за срещите по проекта (включително дневния ред).

Контакти:

София 1407, България
Бул. „Черни връх“ № 32 Г
Тел: +359 2 426 27 59
Е-mail: sheerenov@cleantech.bg
Website: www.cleantech.bg